Εκπαίδευση


logo

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο η Gocare Professional Hair Care Ltd προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν παρουσιάσεις προϊόντων αλλά και την πλήρη κατάρτιση σε επαγγελματίες του κλάδου, με την συμμετοχή της καλλιτεχνικής μας ομάδας  και καταξιωμένων εκπαιδευτών από το εξωτέρικο.

Εκπαιδευτικά Φιλμάκια